ZESTAW:
Feminam Libido 1 opakowanie 60 tabletek
+
Guarana Kofeina 1 opakowanie 80 tabletek (extrakty 10mg, 40mg)

cena: 119.00 zł + 19.00 zł przesyłka


dostępność: TAK / wysyłka: Z POLSKIzamówienie Polska / Płatność przy odbiorze


WYBIERZ SPOSÓB WYSYŁKI:


Poczta Polska - płatność przy odbiorzeOdbiór w Żabce - płatność przy odbiorze


Feminam Libido 60 tablets Dietary supplement according to art. 3 par. 39 of the Act on food and nutrition safety is a foodstuff whose purpose is to supplement a normal diet, which is a concentrated source of vitamins or minerals or other substances with nutritional or other physiological effects, single or complex, placed on the market in a dosage form, in the form of: capsules, tablets, dragees and other similar forms, powder pods, liquid ampoules, dropper bottles and other similar forms of liquids and powders intended for consumption in small, measured unit quantities, excluding products having the characteristics of a medicinal product within the meaning of pharmaceutical law .
Feminam Libido 60 Tabletten Nahrungsergänzungsmittel nach Art. 3 Sek. 39 des Gesetzes über Lebensmittel- und Ernährungssicherheit ist ein Lebensmittel, das eine normale Ernährung ergänzen soll, eine konzentrierte Quelle von Vitaminen oder Mineralien oder anderen Substanzen mit ernährungsphysiologischer oder sonstiger physiologischer Wirkung ist, einzeln oder komplex, vermarktet in Dosierungsform in Form von: Kapseln, Tabletten, Dragees und andere ähnliche Formen, Pulverbeutel, flüssige Ampullen, Tropfflaschen und andere ähnliche Formen von Flüssigkeiten und Pulvern, die in kleinen, gemessenen Mengenmengen verzehrt werden sollen, mit Ausnahme von Produkten mit den Eigenschaften eines Arzneimittels im Sinne des Arzneimittelrechts .
Feminam Libido 60 tabletek Suplement diety według art. 3 ust. 39 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.
From December 13, 2014, an EU regulation (Regulation 1169/2011 of the European Parliament and of the EU Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers) is in force, according to which the consumer is to be able to familiarize themselves with the product before purchase. with the following information: Name: Feminam Libido. List of ingredients (including indication of ingredients and substances that may cause allergies and intolerances): Active ingredients in one tablet: palm sabal extract (Serenoa repens) 50 mg, Damiana leaf extract (Turnera diffusa) 25 mg, extract from womans root (Dioscorea Villosa) 2.5 mg, including diosgenin (20%) 0.5 mg. Active ingredients in 100 grams: extract of palm sabal (Serenoa repens) fruit 16.70g, Damiana leaf extract (Turnera diffusa) 8.30g, extract of the root of the womb (Dioscorea Villosa) 0.83g, including diosgenin (20%) 0.5 mg 166.00mg. Special storage or usage conditions: Adults 1 tablet daily. (This product is intended for adults only). Do not exceed the recommended daily dose. Do not use in the case of sensitization, hypersensitivity to any of the ingredients. Do not eat during pregnancy and breastfeeding. It is important to use a balanced and varied diet and lead a healthy lifestyle. Store in a dry place at 15 - 25 oC, out of reach of small children. Name and address of the entity responsible for the product/ manufacturer: PMM ul. Tuwima 40, 90-021 Łódź, ul. Żeromskiego 40 / 5U Łódź / Naturvita a,s Vesela 227, 763 15 Slusovice cz. Dietary supplements are food, not drugs.
Ab dem 13. Dezember 2014 ist eine EU-Verordnung in Kraft (Verordnung des Europäischen Parlaments und des EU-Rates Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011 über die Bereitstellung von Lebensmittelinformationen für Verbraucher), nach der der Verbraucher die Informationen vor dem Kauf lesen kann mit folgenden Angaben: Name: Feminam Libido. Liste der Inhaltsstoffe (einschließlich Angaben zu Inhaltsstoffen und Substanzen, die Allergien und Unverträglichkeiten verursachen können): Wirkstoffe in einer Tablette: Sägepalmenfruchtextrakt (Serenoa repens) 50 mg, Damiana-Blattextrakt (Turnera diffusa) 25 mg, Yamswurzel (Dioscorea Villosa) 2,5 mg, einschließlich Diosgenin (20%) 0,5 mg. Wirkstoffe pro 100 Gramm: Sägepalmenfruchtextrakt (Serenoa repens) 16,70 g, Damianablattextrakt (Turnera diffusa) 8,30 g, Yamswurzelextrakt (Dioscorea Villosa) 0,83 g, einschließlich Diosgenin (20%) 0,5 mg 166,00 mg. Besondere Lagerungs- oder Verwendungsbedingungen: Erwachsene 1 Tablette täglich. (Produkt nur für Erwachsene). Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Nicht bei Allergien oder Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Präparats anwenden. Verbrauchen Sie das Präparat nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit. Es ist wichtig, sich ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren und einen gesunden Lebensstil zu führen. An einem trockenen Ort bei einer Temperatur von 15 - 25 ° C außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Name und Anschrift der für das Produkt / Hersteller verantwortlichen Stelle: PMM ul. Tuwima 40, 90-021 Łódź, ul. Żeromskiego 40 / 5U Łódź / Naturvita a, s Vesela 227, 763 15 Slusovice cz. Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel, keine Drogen.
Od 13 grudnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie unijne (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności), zgodnie, z którym konsument jeszcze przed dokonaniem zakupu ma mieć możliwość zapoznanie się z następującymi informacjami: Nazwa: Feminam Libido. Wykaz składników (w tym wskazanie składników i substancji, które mogą powodować alergie i reakcje nietolerancji): Składniki czynne w jednej tabletce: ekstrakt z owoców palmy sabal (Serenoa repens) 50 mg, ekstrakt z liści Damiana (Turnera diffusa) 25 mg, ekstrakt z korzenia pochrzynu (Dioscorea Villosa) 2,5 mg, w tym diosgenina (20%) 0,5 mg. Składniki czynne w 100 gramach: ekstrakt z owoców palmy sabal (Serenoa repens) 16,70g, ekstrakt z liści Damiana (Turnera diffusa) 8,30g, ekstrakt z korzenia pochrzynu (Dioscorea Villosa) 0,83g, w tym diosgenina (20%) 0,5 mg 166,00mg. Specjalne warunki przechowywania lub użycia: Dorośli 1 tabletka dziennie. (Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych). Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia, nadwrażliwości na któryś ze składników preparatu. Nie należy spożywać preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15 - 25 oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za produkt/producent: PMM ul. Tuwima 40, 90-021 Łódź, ul. Żeromskiego 40/5U Łódź / Naturvita a,s Vesela 227, 763 15 Slusovice cz. Suplementy diety są żywnością, a nie lekami. UWAGA - kopiowanie oraz rozpowszechnianie zdjęć i treści jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).


©pmmsuplements.9com.pl